Zelf Uw CV Lekkage Opsporen?

Stappenplan om zelf uw CV lekkage op te sporen

Het stappenplan is opgesteld om mensen zonder enige technische kennis te helpen op een eenvoudige manier zelf lekkages op te sporen. Bij twijfel of complexe lekkages raden wij altijd aan om contact te zoeken met een gespecialiseerd lekdetectiebedrijf.

Druk controleren

 1. Controleer de waterdruk bij de manometer. De manometer bevindt zich aan de voorzijde van de CV-ketel. Bij sommige moderne ketels staat de druk weergegeven op het digitale display. De druk moet tussen de 1,8 en 2,1 staan.
  • Geeft de manometer een druk aan tussen de 1,8 en 2,1? Dan heeft u geen lekkage aan uw CV.
  • Geeft de manometer geen druk aan tussen de 1,8 en 2,1? Dan heeft u drukverlies. Ga verder naar de volgende stap om uw radiator te ontluchten.

Radiator ontluchten

 1. Zet de thermostaat laag.
 2. Draai de kraan op de radiator dicht en haal de stekker van de CV-ketel uit het stopcontact.
 3. Wacht een kwartier.
 4. Pak de ontluchtingssleutel erbij en steek deze in het ontluchtingsventiel op de radiator.
 5. Pak een handdoek erbij en houd deze onder het ontluchtingsventiel.
 6. Draai de ontluchtingssleutel langzaam tegen de klok in. Doe dit ongeveer een halve slag. De lucht kan nu uit de radiator stromen. Als u gesis hoort betekent dit dat er lucht uit de radiator ontsnapt.
 7. Ziet u water uit het ventiel komen? Vang dit op met de handdoek.
 8. Als alle lucht ontsnapt is en het sissen stopt, dan kunt u het ontluchtingsventiel weer dicht draaien.

CV-ketel bijvullen

 1. Bij de CV-ketel bevindt zich een waterkraan. Schroef de vulslang op de waterkraan.
 2. Houd met uw duim het andere uiteinde van de slang dicht.
 3. Draai de waterkraan nu een klein beetje open zodat de hele slang zich met water vult.
 4. Sluit de waterkraan.
 5. Sluit het nu andere uiteinde van de vulslang aan op de vulkraan van de CV-ketel.
 6. Draai eerst de waterkraan weer langzaam open.
 7. Draai daarna de vulkraan van de CV-installatie open.
 8. Houd de manometer in de gaten.
 9. Ziet u dat de drukmeter tussen de 1,8 en de 2,1 staat? Draai dan eerst de vulkraan dicht en draai daarna de waterkraan dicht.
 10. Verwijder de vulslang.
 11. Steek de stekker van de ketel weer in het stopcontact en draai de kraan op de radiator weer open.

Nogmaals druk controleren

 1. Wacht eerst een aantal dagen voordat je aan deze stap begint.
 2. Controleer nogmaals de waterdruk bij de manometer. Zie: Druk controleren.
  • Geeft de manometer nog steeds een waterdruk aan tussen de 1,8 en 2,1? Dan is er geen drukverlies. Er heeft lucht gezeten in de radiator en dit heeft u zelf verholpen door de CV-ketel te ontluchten.
  • Meet u een waterdruk die niet tussen de 1,8 en 2,1 ligt? Kijk dan uw leidingen, radiatoren en verdeler na op lekkages. Kijk hierbij goed of u ergens vocht en/of verroesting tegenkomt. Ga verder naar stap 3.
 3. Ziet u vocht of verroesting bij uw leidingen, radiatoren of verdeler? Dan heeft u uw lekkage gevonden. Laat in dat geval uw leiding of radiator vervangen of uw verdeler repareren.
 4. Ziet u geen vocht of verroesting bij uw leidingen, radiatoren of verdeler? Dan is het mogelijk dat uw warmtewisselaar in de ketel lek is. Dit kunt u niet zelf controleren. Het stappenplan om zelf uw lekkage op te sporen houdt hier op.
Zelf Uw CV Lekkage Opsporen?

 • Meer dan 10 jaar ervaring
 • 24/7 bereikbaar, 365 dagen per jaar
 • Lekkages opsporen zonder hak- of breekwerk
 • 95% van de gevallen de lekkage in 1 sessie vinden
 • Gebruik modernste apparatuur
Offerte aanvragen