Privacy statement

Privacy statement CRR-Lekdetectie

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens.

Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

 

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen

CRR-Lekdetectie kan uw persoonlijke gegevens delen met derde partijen, in overeenstemming met de geldende wetgeving, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacy statement; Toezichthoudende autoriteiten en andere instanties, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

CRR-Lekdetectie zal persoonlijke gegevens alleen delen in overeenstemming met dit privacy statement. Indien CRR-Lekdetectie van mening is dat uw goedkeuring -afhankelijk van de omstandigheden- gepast en gewenst is, zal CRR-Lekdetectie uw goedkeuring vragen voordat CRR-Lekdetectie uw persoonlijke gegevens deelt.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

CRR-Lekdetectie zal geen persoonlijke gegevens (laten) verwerken buiten de EER (Europese Economische Ruimte).

Wijzigingen

CRR-Lekdetectie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor het actuele privacybeleid van CRR-Lekdetectie.


Contactgegevens

Voor vragen of een nadere toelichting met betrekking tot dit privacy statement kunt u contact opnemen via:info@lekkagevinden.nl

of

CRR-Lekdetectie

Flevoweg 41
2318 BX Leiden

T: 071 523 0200
F: 071 523 1311

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. U zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In dit Privacy Statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

 

Dit statement is voor het laatst herzien op 15 oktober 2020