Vakkundige lekdetectie in Oss

Heeft u last van lekkage in Oss? Lekkage komt helaas vaak voor. Het zorgt voor veel overlast, zoals verkleuringen aan uw wanden en de groei van schimmels. Hoe vroeger u erbij bent, hoe minder groot de schade is. Laat om die reden zo razendsnel mogelijk lekdetectie in Oss verrichten. Lekkagevinden.nl is uw bondgenoot op gebied van lekdetectie in Oss. We vinden uw lek snel met onze ‘state of the art’ opsporingstechnieken.

Lekkage op verschillende plaatsen

Lekkages komen op allerhande plekken voor. Soms is het al heel snel helder waar de lekkage zich precies bevindt. In andere situaties merkt u wel dat er lekkage is, maar waar het zich exact bevindt is voor u een raadsel. Lekkage komt het vaakst voor in op de volgende plekken:

Kelders

Heeft u last van lekkage in de kelder? Dan komt dat meestal door een fundamentele fout. In dat geval moet er structureel iets veranderd worden om de lekkage te verhelpen. De lekkage is bijvoorbeeld veroorzaakt doordat er geen heipalen onder uw gebouw zijn geslagen en de kelder wegzakt.

Douchecellen

Slijtage is meestal de achterliggende oorzaak van lekkage in uw douchecel. Er ontstaan scheuren in diverse delen van uw douchecel, bijvoorbeeld in de aanvoer en de afvoer, het kitwerk en het tegelwerk. Wilt u dat de lekkage in uw doucheruimte in Oss razendsnel opgelost wordt? Wij zijn snel bij u en vinden de lekkage razendsnel,

Badkamers

Lekkage komt vaak voor in badkamers en sanitair in Oss. De mogelijke redenen dat er in de badkamer lekkage ontstaat, zijn bijvoorbeeld een lekkende waterleiding, een verstopte wc of een lekkende verwarming. Schakel de hulp in van Lekkagevinden.nl, als u het lek in uw badkamer wilt traceren. Heeft u bijvoorbeeld last van een verstopte waterleiding in Oss? Wij traceren de lekkage snel.

Wanden

Er zijn allerhande redenen, waardoor er lekkage ontstaat in een wand. Er is meestal een leiding defect. Het water loopt uit de leiding en trekt in de wand. Na een tijdje worden er vochtplekken in de muur zichtbaar. Er is een grote kans dat lekkage schade toebrengt aan de isolatie in de muur. Hogere energiekosten wijzen mogelijk op een lek.

(Platte) daken

De functie van uw dak is om uw woning te beschermen tegen de weersomstandigheden en tegen temperatuurschommelingen. Bij daklekkage beschermt uw dak uw woning niet meer goed  Er zijn verschillende plekken, waar daklekkage mogelijk vandaan komt. De dakbedekking is bijvoorbeeld versleten, uw dakkapel is niet 100% waterdicht aangesloten of de dakgoot is verstopt.

Plafonds

Jammer genoeg veroorzaken lekkages aan plafonds veelal veel schade. Regelmatig is een lekkage in uw badkamer, een kapotte waterleiding of versleten dakbedekking de achterliggende oorzaak van een lekkage aan een plafond. Schakel Lekkagevinden.nl direct in als u lekkage heeft.

Zwembaden

Het is meestal heel fijn om een zwembad te hebben, maar niet als u een zwembad met lekkage hebt. Een zwembad heeft veel onderdelen die mogelijk lekkage veroorzaken, zoals de skimmers die het water zuiveren (staan scheef), de zwembadverlichting (niet waterdicht aangesloten) of de leidingen die van het zwembad naar de pompinstallatie lopen (scheuren).

Lekkage aan verschillende elementen

Er zijn elementen in uw woning waar vaak lekkage is, maar moeilijk te bereiken zijn. Lekkagevinden.nl spoort uw lekkage op, ook op een plek die bijna onmogelijk te bereiken is. Aan de volgende elementen ontstaat regelmatig lekkage:

Lekkage aan CV in Oss

CV staat voor Centrale Verwarming. Het is een zeer ingewikkeld netwerk van allerhande elementen, waardoor er allerhande mogelijke oorzaken van een lekkage aan de centrale verwarming zijn. Er zit een scheur in de warmtewisselaar of de waterleiding is beschadigt. Het kan ook zijn dat u last van lekkage aan uw cv ketel in Oss heeft. Alle lekkage aan uw CV ketel traceren wij.

Lekkage aan vloerverwarming in Oss

Een lek in vloerverwarming komt doordat de koppelingen tussen de leidingen op de verkeerde manier zijn geïnstalleerd, er is per ongeluk een gat in een leiding geboord of de leiding is gebroken.

Lekkage aan het riool in Oss

Een lek aan de riolering komt veelal, doordat slijtage breuken aan de leidingen veroorzaakt. Het komt soms ook voor dat de riolering verstopt is.

Lekkage aan een schoorsteen in Oss

Schoorstenen lekken veelal door defect of gebarsten voegwerk door lekkage of door trillingen van werkzaamheden in de buurt van het pand.

Lekkage aan een dakkapel in Oss

Het is moeilijk om een dakkapel waterdicht te maken en te houden. Bovendien wordt dakbedekking, het kozijn of de pannenkap vaak beschadigd of niet goed waterdicht aangesloten op de dakkapel.

Lekkage aan een verwarming in Oss

Denkt u dat uw verwarming lekt? Dit is makkelijk om te controleren. Geeft de manometer tussen de 1,8 en 2 aan en loopt het aantal bar terug? Dan lekt uw verwarming. Wij traceren het lek aan uw verwarming snel.

Lekkage aan een waterleiding in Oss

Het komt vaak voor dat er lekkage aan een waterleiding in Oss ontstaat. Waterleidingen vormen een ingewikkeld netwerk met diverse bochten. Het bestaat bovendien uit vele delen die aan elkaar verbonden zijn door koppelstukken. De rubbers van de koppelstukken verslijten na loop van tijd en dan ontstaat er lekkage.

Lekkage door een afvoer verstopping in Oss

In een afvoer ontstaat makkelijk een verstopping. Schakel Lekkagevinden.nl als uw afvoer verstopt is in Oss. Door de verstopping gaat het water zich immers een weg naar buiten forceren, omdat het nergens heen kan. Dat resulteert vervolgens in lekkage.

Vakkundige lekdetectie in Oss

  • Meer dan 10 jaar ervaring
  • 24/7 bereikbaar, 365 dagen per jaar
  • Lekkages opsporen zonder hak- of breekwerk
  • 95% van de gevallen de lekkage in 1 sessie vinden
  • Gebruik modernste apparatuur
Offerte aanvragen