Professionele lekdetectie in Purmerend

Heeft u problemen met lekkage in Veenendaal? Lekkage komt helaas vaak voor. Het zorgt voor veel overlas, zoals verkleuringen aan uw wanden en plafond en de groei van schimmels. Hoe vroeger u erbij bent, hoe geringer de schade is. Laat om die reden zo snel mogelijk lekdetectie in Veenendaal verrichten. Lekkagevinden.nl is uw partner op gebied van lekdetectie in Veenendaal. We vinden uw lek razendsnel met de nieuwste opsporingstechnieken.

Wastafel afvoer controleren

Lekkage op allerlei plekken

Lekkages ontstaan op allerlei plekken in uw huis. Soms is het meteen duidelijk waar de lekkage is. In andere gevallen ziet u wel vlug dat er lekkage is, maar is het niet duidelijk waar de lekkage zich precies bevindt. Hieronder staan de plekken in een woning, waar lekkage het  meest voorkomt:

Kelders

Een lekkage in de kelder komt meestal door een fundamentele fout. Er moet in dan een structurele verandering plaatsvinden om de lekkage op te lossen. De lekkage wordt bijvoorbeeld veroorzaakt, omdat het beton waarvan de kelder is gemaakt van inferieure kwaliteit is.

Douches

Veelal is slijtage de reden dat uw douche lekt. Door slijtage ontstaan scheuren in verschillende delen van uw douche, zoals in het tegelwerk, het kitwerk, de af- en de aanvoer. Als u wilt dat het lek in uw douche snel opgespoord wordt, schakel dan Lekkagevinden.nl in. Stelt u voor: uw afvoer is verstopt is. Wij staan dan in heel Veenendaal spoedig naast u. Vervolgens gaan we aan de slag om uw lekkage te vinden.

Badkamers

Lekkage komt regelmatig voor in badkamers en sanitair in Veenendaal. De mogelijke redenen dat er in de badkamer een lek ontstaat, zijn bijvoorbeeld een lekkende waterleiding, een verstopte wc of een lekkende verwarming. Schakel de hulp in van Lekkagevinden.nl, als u het lek in uw badkamer wilt vinden. Heeft u bijvoorbeeld last van een verstopte waterleiding in Veenendaal? Dan wordt de lekkage razendsnel getraceerd.

Muren

In wanden ontstaan regelmatig lekkages, omdat er een leiding is beschadigd. Vanuit de leiding trekt het water in de muur. Na loop van tijd ontstaan hier duidelijk zichtbare vochtplekken. Er is een grote kans dat het water schade toebrengt aan de isolatie. In dat geval zijn uw energiekosten opeens hoger.

(Platte) daken

De functie van uw dak is om uw woning te beschermen tegen de alle weersomstandigheden en tegen temperatuurschommelingen. Bij daklekkage beschermt uw dak uw woning niet meer goed tegen deze factoren.  Er zijn verschillende plekken, waar daklekkage mogelijk vandaan komt. De dakbedekking is bijvoorbeeld versleten, uw dakkapel is niet 100% waterdicht aangesloten of de dakgoot is verstopt.

Plafonds

Een lek aan een plafond is vaak het gevolg van een kapotte waterleiding, versleten dakbedekking of lekkage in uw badkamer. Als u een lek aan uw plafond heeft, moet u snel in actie komen. Een lek aan een plafond zorgt regelmatig voor veel schade. Het is om die reden belangrijk dat u ons direct inschakelt om het lek te traceren.

Zwembaden

Het is veelal heel fijn om een zwembad te hebben, maar niet als u een zwembad met een lek hebt. Een zwembad heeft veel onderdelen die mogelijk lekkage veroorzaken, zoals de skimmers die het water zuiveren (staan scheef), de zwembadverlichting (niet waterdicht aangesloten) of de leidingen die van het zwembad naar de pompinstallatie lopen (scheuren).

Lekkage aan verscheidene elementen

Sommige elementen in uw woning, zoals de riolering of de vloerverwarming zijn erg lastig te bereiken. Gelukkig spoort Lekkagevinden.nl uw lekkage altijd op, ook op plekken die bijna onmogelijk te bereiken zijn. De volgende elementen in een woning vertonen regelmatig lekkage:

Lekkage aan CV in Veenendaal

Een centrale verwarming is samengesteld uit velerlei onderdelen. Het is daardoor moeilijk om te bepalen of de lekkage bijvoorbeeld veroorzaakt wordt, doordat een waterleiding beschadigt is of door een versleten expensievat. Heeft u lekkage aan uw cv ketel in Veenendaal of aan andere onderdelen van uw cv? Lekkagevinden.nl spoort de lekkage aan uw cv op.

Lekkage aan vloerverwarming in Veenendaal

Een lek in vloerverwarming komt doordat de koppelingen tussen de leidingen op de verkeerde manier zijn geplaatst, omdat er per ongeluk een gat in een leiding is geboord of omdat de leiding is gebroken.

Lekkage aan het riool in Veenendaal

Een lek aan de riolering komt meestal, doordat slijtage breuken aan de leidingen veroorzaakt. Er is ook een grote kans dat het riool verstopt is.

Lekkage aan een schoorsteen in Veenendaal

Beschadigd of gebarsten voegwerk is veelal de oorzaak van lekkage aan schoorstenen.

Lekkage aan een dakkapel in Veenendaal

Het is moeilijk om een dakkapel waterdicht te maken en te houden. Bovendien wordt dakbedekking, het kozijn of de pannenkap vaak defect of niet goed waterdicht op de dakkapel aangesloten.

Lekkage aan een verwarming in Veenendaal

Bent u bang dat uw verwarming lekt? Dit is gemakkelijk om te checken. Geeft de manometer tussen de 1,8 en 2 aan en loopt het aantal bar terug? Dan lekt uw verwarming. Wij vinden het lek aan uw verwarming snel.

Lekkage aan een waterleiding in Veenendaal

Het komt vaak voor dat er lekkage aan een waterleiding in Veenendaal ontstaat. Waterleidingen vormen een complex netwerk met veel bochten. Het bestaat bovendien uit veel delen die aan elkaar gekoppeld zijn door koppelstukken. De rubbers van de koppelstukken verslijten na loop van tijd, waardoor lekkage ontstaat.

Lekkage door een afvoer verstopping in Veenendaal

Afvoeren zijn zeer gevoelig voor verstoppingen. Als er een afvoer verstopt in Veenendaal is, helpt Lekkagevinden.nl om de verstopping op te sporen. Door de verstopping kan het water nergens meer heen en daardoor ontstaat er lekkage.

Professionele lekdetectie in Purmerend

  • Meer dan 10 jaar ervaring
  • 24/7 bereikbaar, 365 dagen per jaar
  • Lekkages opsporen zonder hak- of breekwerk
  • 95% van de gevallen de lekkage in 1 sessie vinden
  • Gebruik modernste apparatuur
Offerte aanvragen